4. DENİZBANK İLK SENARYO İLK FİLM YARIŞMASI

İLK FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, Türkiye’de nitelikli sinema eserlerinin yapımını ve gelişmesini desteklemek ve genç sinema profesyonellerini sinema filmi yapımına teşvik etmek amaçlarıyla 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film Yarışması” bölümü düzenlenmektedir.

KAPSAM:

“4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” projesi DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

“4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” 18 yaşını doldurmuş, 1 Ağustos 2018 – 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilk uzun metraj filmini çekmiş yönetmenlere açıktır.

KATILIM KOŞULLARI:

“4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışmasının” en önemli şartı yönetmenlerin ilk uzun metraj filmleriyle katılmasıdır.

Yarışmaya katılacak filmlerin 1 Ağustos 2018 ve 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi öncesinde herhangi bir festival veya yarışmada “En İyi Film”, “En İyi İlk Film” ve benzeri herhangi bir ödül almış filmler yarışmaya katılamaz. Son Başvuru Tarihi sonrası alınan ödüller yarışmaya katılıma engel teşkil etmez.

Filmler en az 60 dakika uzunluğunda olmalıdır.

http://ilksenaryo.tursak.org.tr adresinde bulunan başvuru formundaki tüm alanlar eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.

Filmlerin ön izleme kopyaları Vimeo’ya yüklenmeli, adresleri ve şifreleri formda ilgili alanlara doğru olarak girilmeli ve şifreleri Ödül Töreni tarihine kadar değiştirilmemeli veya çok büyük bir gereklilikten dolayı şifre değiştirilirse, yeni şifre hemen ilksenaryo@tursak.org.tr adresine bildirilmelidir.

JÜRİ:

Proje değerlendirmeleri ön jüri ve ana jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yarışma Düzenleme Kurulu, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TÜRSAK Vakfı, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

Jüri, Denizbank ve TÜRSAK Vakfı onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.

Jüri üyeleri, ödül töreninden önce gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamaz, filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

BAŞVURU:

Proje başvuruları, filmin yönetmeni tarafından yapılmalıdır. Filmin birden fazla yönetmeni olması halinde, filmin, tüm yönetmenlerin ilk filmi olması gerekir. Yarışmaya her bir film için sadece tek bir yönetmen başvurabilir ve başvuru formuna girilen banka hesap bilgileri, başvuruyu yapan yönetmene ait olmalıdır. Filmin yasal sahibi başvuran kişi değilse veya filmin birden fazla yasal sahibi varsa, filmin tüm sahiplerinin imzası olan, filmin yarışmaya katılmasına izin verdiklerini beyan eden bir yazı form üzerinden yüklenmelidir.

Eser sahipleri başvurularını en geç 2 Aralık 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar yapmış olmalıdır.

Yarışmaya başvuran filmlerin aşağıda listelenen bilgi ve belgeleriyle birlikte 2 Aralık 2019 günü saat 18.00’e kadar http://ilksenaryo.tursak.org.tr/ adresindeki başvuru formu üzerinden teslim etmesi gerekmektedir.

Yönetmenin adı ve soyadı

Yönetmenin T.C. kimlik numarası

Yönetmenin e-mail adresi

Yönetmenin cep telefonu numarası

Yönetmenin banka hesabının IBAN Numarası ve bankanın adı

Yönetmenin fotoğrafı (1 adet en az 1500x2500 piksel 300 dpi)

Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Filmin Vimeo ön izleme linki ve şifresi (Türkçe olmayan bölümler için Türkçe altyazılı)

Filmin künyesi ve teknik bilgileri (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Filmin basın dosyası (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Filmden kareler (en az 3 adet, 1920x1980 piksel 300 dpi)

Kısa yönetmen görüşü (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Afiş (1 adet en az 5000x7000 piksel 300 dpi)

Yapımın telif hakkına sahip yapımcıdan alınmış, imzalı ve mühürlü yarışmaya katılma izin belgesi. Telifin yönetmene ait olması halinde, yönetmenin bunu beyan eden imzalı bir yazısı. (.doc, .docx veya .pdf formatında)

Yarışmaya başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Yönetmen ya da başvuran, Ekim ayında yapılacak olan Ana Jüri Toplantısından sonra filmini yarışmadan çekmemeyi taahhüt eder.

Yarışmaya başvuran kişiler, filmlerin TÜRSAK tarafından arşiv amacıyla bünyesinde saklanmasına izin verirler.

YETKİ:

TÜRSAK Vakfı yarışma için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, TÜRSAK Vakfı’na aittir. Yönetmelikte değişiklik hakkı TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu’na aittir.

SON TESLİM TARİHİ:

Yarışmaya yapılacak başvurular için son tarih 2 Aralık 2019’dur.

Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER:

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film Yarışması bölümünde;

Birincilik Ödülü: 25.000 TL’dir.

Ödüllerden doğan her türlü vergi, resim, harç ödül bedellerine dâhildir.

ÖDÜL ÖDEMELERİ

Yarışmayı kazanan yönetmenlere para ödülleri, ödül törenini takiben 6 ay içerisinde başvuru formunda beyan edilen banka hesabına TÜRSAK Vakfı tarafından yatırılacaktır.

Ödül kazanan kişinin, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunması zorunludur. Ödül Törenine, TÜRSAK Vakfı’na hastalık, ölüm doğal afet, vb. mücbir sebeplerden kaynaklanan herhangi bir mazeret bildirmeden katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül TÜRSAK Vakfı’nın uhdesinde kalır.

Haberdar Ol

Türsak Vakfı’na ait etkinlikleri E-posta aracılığıyla takip etmek ve haberdar olmak için bültenimize kayıt olun.